CORONA UNDERVISNING

10 kanoner – Opgaver til fjernundervisning –

DANSK

Skal du fjernundervise så kan mange af opgaverne til de 10 kanonfilm også anvendes.

 

Til dansk er opgaverne lavet med udgangspunkt i at eleverne skal producere noget, hvor IT indgår. I de fleste af opgaverne er der lagt op til team/gruppearbejde men mange kan fint laves af eleven selv - eller som et online-samarbejde mellem flere elever. Herunder er en beskrivelse af opgaverne samt forslag til ændringer, hvis de skal bruges til fjernundervisning.

 

Kig i opgaverne under “dansk” til de enkelte film
for en detaljeret beskrivelse af forløbet og de IT-værktøjer der anvendes.

 

Eleverne kan altid se filmene her på sitet.

 

 

Film

Opgave til Dansk med IT.

Ændringer ift. fjernundervisning

Frivillighed

Blogindlæg, fx på padlet.

Eleven laver blogindlægget selv. Eleven kommunikerer med læreren online.

Det danske sprog

Ordbogsopslag

Eleverne laver 3-4 ordbogsopslag selv eller sammen med en anden. De kommunikerer online. Eleverne lægger dem på den interaktive tavle hvor de kan kommentere på hinandens ordbogsopslag.

Frihed

Kort film

 

Eleverne deles i grupper af 2-3 der kommunikerer online. Hver elev optager ca. 1 minut film ud fra opgaven. Èn elev redigerer filmen færdig og uploader den.

Ligestilling

Radioavis

 

Hver elev optager et indslag til radioavisen med de tre dele: oplæg-indslag-nedlæg. Èn elev redigerer til et samlet indslag.

Tillid:

Lille film til sociale medier (45-60 sek).

Udgangspunktet for den korte film er et interview – eller flere hvor eleverne tager udgangspunkt i en af problematikkerne fra filmen. Eleverne laver her et eller flere interview online (skype, facetime, meet etc) som de optager. Hver elev redigerer sit interview. Èn elev redigerer den samlede film.

Hygge:

Interaktiv plakat

Anvendes en af de online-tjenester til at lave interaktive plakater som er nævnt i opgaven, så kan eleverne arbejde sammen om dem der ved at invitere hinanden. Hver elev kan selvfølgelig også lave sin egen plakat.

Velfærdssamfundet

 

 

Indslag til TV-avisen.

Opgaven er at lave et nyhedsindslag omkring det danske velfærdssamfund til tv-avisen / nyhederne i tv. Det kan være svært enkeltvis med mindre eleverne kan få nogle hjemme til at være fotografer. I stedet kan eleverne optage en screencast (se hvordan i opgaven til “lighed for loven”). Her kan de både optage dem selv og vise deres indslag på skærmen. Vil de interviewe nogen kan de også det.

Frisind

 

 

Skriv et essay.

 

Opgaven til eleverne er at skrive et essay med “frisind” som overordnet emne. Opgaven er individuel og kan fint løses hjemme.

 

Den kristne kulturarv

 

En billedcollage med tekst (padlet ordbog).

 

Denne aktivitet går ud på at eleverne sammen skal lave en visuel billedordbog. Opgaven kan laves af den enkelte elev hjemme og foregår online.

Lighed for loven

En screencast

 

 

.

Opgaven er at lave en screencast, den kan de fint lave selv. Har de brug for at interviewe nogen, kan de indlejre og optage det i screencasten.

 

 

10 kanoner - opgaver til fjernundervisning

SAMFUNDSFAG OG KOOPERATIV LÆRING

Skal du fjernundervise så kan mange af opgaverne til de 10 kanonfilm også anvendes. Til samfundsfag er opgaverne lavet med udgangspunkt i kooperativ læring (CL) og her er fokus jo normalt på at aktiviteten foregår i klasselokalet eller i teams. 

 

Herunder er forslag til hvordan nogle af CL-opgaverne kan ændres, så de kan laves online. Det er selvfølgelig ikke det samme som at stå ansigt til ansigt i klasselokalet, men meget kan alligevel foregå med høj kvalitet over online-video som fx Skype, Meet, Facetime, Messenger eller andre. Nogle videotjenester kan supportere ret mange deltagere ad gangen, helt op til 100. De fleste kan også benyttes på mobiler.

 

Kig i opgaverne under “samfundsfag” til de enkelte film for en detaljeret beskrivelse af forløbet. 

 

Eleverne kan altid se filmene her på sitet.

 

 

Film

CL-struktur og opgave

Ændringer ift. fjernundervisning

Frivillighed 

Svar-Bazar

Læreren og eleverne er online – eleverne ved hvordan de kan få kontakt med læreren.

Eleverne får tilsendt opgavearket.

Eleverne mødes online, fx 7-8 eller flere.

Eleverne “vandrer” mellem hinanden online, stiller spørgsmål osv.

Eleverne tjekker deres svar med en tilfældig fra klassen. Læreren kan kontaktes.

 

Det danske sprog 

 

Dobbeltcirkler

Denne CL-aktivitet kan ikke gennemføres online – tilpas evt. en anden til opgaven. 

Frihed

Handlingskort

Læreren og eleverne er online – eleverne ved hvordan de kan få kontakt med læreren.

Læreren deler eleverne i teams/grupper der mødes online.

Læreren sender handlingskortene til én elev fra hver gruppe.

Eleverne gennemfører aktiviteten.

Eleverne kommunikerer nu med læreren omkring de to bunker – hvor der var enighed og hvor der ikke var.

Ligestilling  

Mødet på midten og ordet rundt.

Læreren og eleverne er online – eleverne ved hvordan de kan få kontakt med læreren.

Læreren deler eleverne i teams/grupper der mødes online.

Læreren sender spørgsmålene (se opgaven) til hvert team/gruppe.

Eleverne noterer på computeren i stedet for et A3-ark – de kan fx dele et dokument som de alle skriver i.

Resten af aktiviteten foregår som beskrevet i opgaven. 

Tillid

Team interview

Læreren og eleverne er online – eleverne ved hvordan de kan få kontakt med læreren.

Læreren deler eleverne i teams/grupper der mødes online.

Læreren sender interviewspørgsmål til eleverne (se opgaven).

Trin 1, 2 og 3 gennemføres af eleverne.

Hygge 

Værdi-linje

Denne CL-aktivitet kan ikke gennemføres online – tilpas evt. en anden til opgaven. 

Velfærdssamfundet

Team-erklæring 

Læreren og eleverne er online – eleverne ved hvordan de kan få kontakt med læreren.

Læreren deler eleverne i teams/grupper der mødes online.

Læreren sender interviewspørgsmål til eleverne (se opgaven), fx gennem chatten løbende eller alle på en gang.

Eleverne deler deres fælles team-erklæring med læreren.

Frisind

Vælg fra viften

Læreren og eleverne er online – eleverne ved hvordan de kan få kontakt med læreren.

Læreren deler eleverne i teams/grupper der mødes online.

Læreren sender hele opgavearket med spørgekortene til eleverne.

Eleverne vælger spørgekort og gennemfører aktiviteten som beskrevet i opgaven.

Den kristne kulturarv

 

Quiz og byt 

Læreren og eleverne er online – eleverne ved hvordan de kan få kontakt med læreren.

Eleverne får tilsendt opgavearket – læreren har skrevet elevernes navne ud for hvert spørgsmål så eleverne har ét hver.

Læreren fortæller eleverne hvor mange gange de skal gennemføre quiz og byt, fx 5-7.

Eleverne mødes nu 1 og 1 online og gennemfører trin 2-6.

Eleverne “ringer” nu en anden op online og laver igen trin 2-6 osv.

Eleverne melder tilbage til læreren.

Lighed for loven

Hjørner 

Denne CL-aktivitet kan ikke gennemføres online – tilpas evt. en anden til opgaven.