Kanon til Erhvervsuddannelserne

Den blåhårede blogger, den blinde landsholdssvømmer, låsesmeden, elektrikeren, eventeleven, konvertittet i niqab og den ex-kriminelle. Velkommen til en stribe uhøjtidelige film om de danske værdier.

Alt det der med værdier og kanon kan lyde så pokkers højtideligt og verdensfjernt. Omvendt må man sige, at de ti begreber fra den såkaldte Danmarkskanon berører os alle sammen. Med filmene har vi ønsket at trække værdierne ned i hverdagslivet blandt et bredt udsnit af mennesker. I hurtigt tempo hopper de rundt i mange miljøer og til mange typer medvirkende – der alle bidrager med deres vinkler til de 10 værdier.

En stor del af de medvirkende er selv erhvervsuddannede – for eksempel de to dekoratørelever, der gerne vil ”sælge hygge til hele verden” – og bortset fra en filosof, en præst og en jurist er vi kommet uden om akademikerne.

 

Målrettet EUD – andre er velkomne

Sitet her er målrettet til erhvervsuddannelserne. Vi har haft en ambition om at producere et afvekslende materiale til EUD, som kan give nogle diskussioner og få de unge til at forholde sig til både samfundet, hinanden og deres faglighed. Opgaverne er beregnet til grundforløb 1 og 2 på de fire hovedindgange – i samfundsfag og dansk.

Andre må også godt kigge med. Folkeskolens ældste klasser. FGU. Gymnasier. HF.

 

 Samfundsfag – Kooperativ Læring

Opgaverne til Samfundsfag er udarbejdet ud fra Kooperativ Læring (CL), fordi vi fra samarbejdspartnere på erhvervsskoler ved, at mange lærere har gode erfaringer med at engagere eleverne med denne undervisningsform.
Til hver film hører en CL-opgave med spil/aktiviteter, øvelser, foraktiviteter og evt. opgaveark. Opgaverne er udarbejdet til Samfundsfag – niveau C – F – og rammer bredt ned i målene for faget. Filmene og de tilhørende opgaver kan dermed bruges i den almindelige samfundsfagsundervisning. Materialet vil uden problemer også kunne bruges til samfundsfag C på EUX. Opgaverne og strukturerne er lavet med udgangspunkt i beskrivelserne fra bogen ”Cooperative learning – undervisning med samarbejdsstrukturer”, Malling Beck, 2007).
Se  mere om Kooperativ Læring forneden på siden.

 

Dansk – Opgaver med IT og medier

Opgaverne til dansk kredser omkring inddragelsen af IT, medier og formidling i undervisningen. Til hver film er der således en danskopgave, der med udgangspunkt i et bredt udsnit af de faglige mål for dansk på EUD, giver mulighed for at lade eleverne producere produkter med billeder, lyd, video osv. I den enkelte opgave er der fokus på én produktion, fx et indslag til radioavisen, en kort podcast, et blogindlæg, kort film til sociale medier mv. Der kræves ikke specielt udstyr, eleverne kan bruge deres mobil og bærbare og der kræves ikke abonnementer eller specielle tjenester på skolen. Bruges der onlinetjenester er de gratis.

Om CL – Cooperative Learning

Cooperative Learning (CL) er grundlæggende en betegnelse for aktiviteter, hvor elever samarbejder efter bestemte principper, samarbejdsmønstrer og strukturer med henblik på at øge læring og trivsel i klassen (Kagan & Stenlev, 2006:11). Selv om man i Danmark ofte refererer til Kagan & Stenlev (2006), når det handler om CL, er der mange andre forståelser i omløb, oftest som en bred betegnelse for systematisk og struktureret gruppearbejde, der kan rumme mange forskellige specifikke tilgange. Læs mere om grundprincipperne i CL her: https://www.blivklog.dk/cooperative-learning/  Se også en kort film om kooperativ læring, hvor Forsker Frans Ørsted Andersen fortæller om hvordan CL kan inddrages i undervisningen: https://www.youtube.com/watch?v=62L9pD0L0lo 

I CL tager man generelt udgangspunkt i, at det er deltagernes aktive samarbejde, der er kernen i læringen. Helt basalt er også kravet om, at dette samarbejde skal foregå meget systematisk. I CL henvises ofte til teams på fire personer, men systemet kan også anvendes i pararbejde eller i meget store grupper.

Kagan og Stenlev beskriver CL som baseret ’SPIL-principperne’ (Ibid.: 19). Der er her tale om fire principper, der er tænkt som underliggende fundament for metoderne i CL. Undervisningen i CL baserer sig således på:

1. Samtidig interaktion

2. Positiv indbyrdes afhængighed

3. Individuel ansvarlighed

4. Lige deltagelse

Det bedste, du som lærer kan gøre, er at deltage aktivt i CL-aktiviteten ved at gå rundt blandt elever og stille spørgsmål, lytte, vejlede. På den måde bevares lidt af den kontrol, der gives køb på med CL.