Opgaver til filmen “Hygge”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad hygge betyder i dagligdagen og hvordan begrebet “hygge” er noget helt særligt i en dansk forståelse, både for den enkelte og for samfundet som helhed. 

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter der også sætter fokus på brugen af IT i undervisningen.

Dokumenter til download

Forslag til hyggespørgsmål (word)

Værdilinjekort (word)

Værdilinjekort (pdf)

Undervisningsaktivitet 1

samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter,

Niveau E

1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

Niveau D

1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter,

Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter, 

Se mere her

 

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her

 

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er at eleverne kan diskutere og sætte ord på hvad hygge betyder for dem i deres dagligdag og for vores forståelse af hvordan vi lever sammen som borgere i Danmark.  

I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “hygge”  (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “dobbeltcirkler” til uddybende begrundelser.

Aktiviteten er baseret på CL (Cooperative Learning) – i Danmark kaldet “kooperativ læring”. Se mere om det på hjemmesiden.

Forslag til undervisningsaktivitet

Inden filmen “hygge” vises

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om hygge som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. Eksempler på spørgsmål kunne være:

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor hygge er vigtigt.
 • Tænk på hvordan du hygger dig. Hvilke ord vil du sætte på det at hygge sig?

Vis filmen

Den kan ses her på siden.

 

Kooperativ læringsaktivitet “Værdi-linje” – sådan gør I

Øvelsen er god til at skabe debat i klassen. Alle elever skal tage stilling og tvinges til at argumentere og diskutere eget synspunkt. At træne i at kunne argumenter og diskutere er værdifuldt i praksis. Ofte skal man kunne argumentere for at yde den største faglighed i forhold til kommende arbejdsområder Eleverne vil opleve, at selv om man har forskellige holdninger, så kan og skal man alligevel nå til enighed for at kunne samarbejde i det professionelle liv. Eleverne skal bruge den anerkendende tilgang i kommunikationsformen.

Trin 1

Læreren uddeler et værdilinje kort. (Kan downloades her på siden) Læreren kommer med et udsagn f.eks. ”Man kan altid hygge sig”.

Trin 2

Eleverne tænker lidt over deres egen holdning til problemstillingen. Derefter sætter de et kryds på værdilinjen, der afspejler, hvor enige de er i udsagnet. Værdilinjen kan ses og printes på opgavearket – alle elever skal have et.

Trin 3

Eleverne stiller sig i en lang række i klasselokalet alt efter, hvor de har placeret krydset. Den der er mest enig står forrest og den der er mest uenig bagerst i rækken.

Trin 4

Rækken deles derefter på midten, og så er der to muligheder. Dem hvis holdninger er længst fra hinanden står overfor hinanden to og to eller rækken forskydes, så dem der stod i midten nu skal diskutere med dem der er helt enig/ uenige.

Trin 5

Eleverne giver hånd til hinanden og taler parvis hvor de argumenterer og diskuterer deres holdningsforskelle.

 

Tips til strukturen

 • Ingen bør forlade linjen for at diskutere andre steder i lokalet. Dynamikken i strukturen kommer af, at man står tæt sammen.
 • Spørgsmålene til værdilinjen skal rumme en grad af uenighed – ellers er der ikke meget at diskutere.
 • Der bør følges op på strukturen, da deltagerne normalt bliver meget optagede af diskussionerne. Brug fx en klassedebat, nyt emne/projekt/opgave til dette.

Forslag til spørgsmål (skab evt. flere sammen med eleverne først)

Brug ark med Værdilinjekort

 • Hygge er udelukkende en dansk ting.
 • Man kan mærke om noget er hyggeligt.
 • Man kan købe sig til hygge, fx et nyt køkken.
 • Hygge er vigtigt i et hjem.
 • Hygge er ikke vigtigt på en arbejdsplads.
 • Det er vigtigere at hygge sig end at spise sundt og dyrke motion.
 • I Danmark er hygge det samme som at have det godt.
 • Hygge er en grundlæggende dansk værdi.
 • Hygge kan skabes.

Evaluering

Når strukturen er færdig og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.

Se eksempler på EMU her: https://emu.dk/eud/ledelse/evaluering-og-feedback

Man kan også bruge en kooperativ-læringsstruktur til evaluering – karrussel-feedback.

Den foregår således:

 • Teams udstiller deres produkter rundt omkring i lokalet. Hvert produkt har vedhæftet et feedback-ark.
 • Teams forlader deres eget produkt og roterer med uret til det næste.
 • I et bestemt antal minutter diskuterer teamet deres reaktioner på det andet teams produkt.
 • Når de er blevet enige, skriver teammedlem 1 teamets feedback på feedback-arket-
 • Når tiden er gået, roterer alle teams med uret til det næste produkt, diskuterer og giver feedback. Teammedlem 2 skriver denne gang. Osv.
 • Karrusellen fortsætter, indtil man kommer tilbage til sit eget produkt, eller indtil læreren siger stop.
 • Teams vender tilbage til eget produkt og diskuterer den feedback, de har fået fra de andre teams.

Undervisningsaktivitet – dansk

Forslag til faglige mål

Kommunikation

Niveau F

Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau E

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau D

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau C

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Se mere her.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad hygge betyder i dagligdagen, og hvordan begrebet hygge påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Forslag til undervisningsaktivitet

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om hygge som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper.

Eksempler på spørgsmål kunne være:

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor hygge er vigtigt.
 • Tænk på din egen hygge. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?

Lav en plakat med en reklame for hygge

Opgaven er oplagt til gruppearbejde. Der skal bruges en mobil og en bærbar til redigering.

Opgaven er at lave en plakat, der som en reklame forsøger at sælge “hygge”.

 

Baggrundsviden for eleverne

Oplægget til opgaven er filmen om hygge. Mere om emnet “hygge” kan findes her: https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/hygge . Videnskab.dk har en rigtig god artikel om hvordan vi danskere bruger og forstår begrebet hygge – se og læs den her: https://videnskab.dk/kultur-samfund/hygge-er-en-sproglig-kulturbombe

I aktiviteten skal eleverne udarbejde en plakat. Det kan de enten gøre manuelt, fx på et A2 eller A3-ark, men online findes også gode gratis muligheder.

Canva: https://www.canva.com/da_dk

Adobe Spark: https://spark.adobe.com/make/posters

Postermywall: https://da.postermywall.com

SmåP.dk har en guide til at lave effektive plakatdesigns, den ligger her: https://www.smaap.dk/praesentation/lav-en-plakat-for-en-politisk-maerkesag. Selvom guiden går på en politisk mærkesag kan den fint bruges med emnet “hygge” i stedet for, da guiden er generel for plakatproduktion.

Som regel bruger man plakater for at sælge eller for at gøre opmærksom på en begivenhed. Ofte er en plakatreklame meget mere enkel i sit indhold, end fx en tv-reklame. En reklame forsøger ofte enten at overbevise om en vares kvaliteter f.eks. holdbarhed, eller at påvirke vores følelser og spille på vores ønsker og drømme – du bliver glad hvis du booker denne rejse fx. I forhold til, når man oplyser/informerer, bruger man i reklame alle tricks for at nå sit mål – hvor langt vil man gå?

● Vil man overbevise om kvalitet/egenskab eller påvirke følelser – og hvordan?

● Reklamens budskab er ofte meget enkelt – hvad er dit simple men klare budskab?

Plakaten kan fx vises på klassen og uploades på en lukket kanal. Husk at få tilladelse først fra dem, der interviewes.

Evaluer gerne produkterne med Karrussel feedback – se foroven under CL-opgaverne.