Velfærdssamfundet blev topscorer på listen over danske værdier. Så lad os lige få på plads, hvad ordet velfærd betyder: 

”Sundhed, lykke og trivsel, især med hensyn til materielle goder og social tryghed,” siger ordbogen. Ikke underligt at der er populært.