Engang talte man kun om to køn – manden og kvinden. 

Sådan var det i tusindvis af år. Også da Danmarkskanon blev skrevet for fem å siden. Kønsligestilling drejede sig om lige rettigheder for mænd og kvinder. Stemmeret, lige ret til uddannelse, ligeløn, barsel.

Så skete der noget. Der kom flere køn til. På Facebook opereres i dag med op til 71 køn!!! 

Men som udgangspunkt gør det vel ikke forskel på kønsligestillingen om der er to eller 71 køn – eller hvad?